VAJALIKUD DOKUMENDID:

  • Isikut tõendav dokument (ID kaart või pass)
  • Pensionitunnistus
  • Meditsiiniline dokumentatsioon (perearsti tõend ja haigusloo väljavõte, arstliku ekspertiisi otsus invaliidsuse tuvastamiseks ja puude raskusastme määramiseks, tõend nakkushaiguste puudumise kohta)
  • Vajadusel isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsuse garantiikiri